į pradžią turinys susisiekite  
Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

Privatumo politikos tikslas
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Solvida“, registruotos buveinės adresas Ozo g. 20, Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas 125258333 („Solvida“) rūpinasi jūsų Asmens duomenų saugumu ir jūsų privatumu.

Ši Privatumo politika yra skirta aiškiai jums išdėstyti, kaip mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate, kaip siekiame juos saugoti, apie jūsų turimas teises ir galimybes kontroliuoti savo Asmens duomenis bei saugoti savo privatumą.

 

Mes tvarkysime jūsų Asmens duomenis pagal šios politikos nuostatas, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus teisės aktus.

Asmens duomenis tvarkome susisiekdami su jumis atsakant į jūsų užklausas, tobulindami savo produktus ir tam, kad, pirkdami liktumėte kuo labiau patenkinti.

 

Ši Privatumo politika taikoma tvarkant Asmens duomenis, surinktus ir tvarkomus internete.

 

Asmens duomenys ir kitos vartojamos sąvokos

 

„Asmens duomenys“ – tai bet kokia su jumis susijusi ir jus asmeniškai atpažinti leidžianti informacija arba atskirai, arba kartu su kita mums prieinama informacija. Solvida renka įvairius Asmens duomenis apie jus, kuriuos mums pateikiate. Mes nerinksime jokių specialių kategorijų jūsų Asmens duomenų (jei nenurodyta kitaip).

 

 „Duomenų subjektas“ – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Solvida. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Solvidos veiklą.

 

 „Internetinė svetainė“ reiškia visus Solvidos puslapius, tarp kurių yra: www.solvida.lt, www.verslodovanos.lt.

 

Kaip ir kokius Asmens duomenis renkame?

Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik dėl konkrečių teisėtų priežasčių. Solvida naudoja surinktus Asmens duomenis teikdama paslaugas, kurių tikisi Solvidos klientai. Jūsų Asmens duomenys renkame šiais būdais ir tvarkome šiais tikslais:

 

Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

  • Vardas (-ai);
  • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
  • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

 

Kitais tikslais, kuriais Solvida turi teisę tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis, kai Duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Solvidos teisėto intereso arba kai tvarkyti Asmens duomenis Solvidą įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

Jums naudojantis internetine svetaine (rašant užklausą, naršant po svetainę), naršyklė į mūsų serverius siunčia tokią informaciją apie jus kaip IP adresas, jūsų apsilankymo data ir laikas, informacija apie tai, kiek laiko praleidote mūsų svetainėse, persiuntusios svetainės adresas (iš kurios atėjote į mūsų svetainę); puslapiai, kuriuose lankėtės mūsų internetinėse svetainėse bei informacija apie įrenginį ar naršyklę (pvz. naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema).

 

Taip pat galime rinkti tam tikrus duomenis iš Slapukų ir panašių priemonių. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų ir panašių priemonių naudojimą, spauskite čia peržiūrėti mūsų SLAPUKŲ POLITIKĄ.

 

Kaip naudojame jūsų Asmens duomenis?

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja Duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

 

Nors sutartis gali būti nutraukta ir Solvidos paslaugų gali būti atsisakyta, tačiau Solvida ir toliau privalo saugoti Asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

Kad galėtume su jumis susisiekti

Jei susisieksite su mumis el. paštu, telefonu, mūsų internetinėse svetainėse ar socialiniuose tinklalapiuose, mes tvarkysime jūsų Asmens duomenis, siekdami atsakyti į užklausą ir suteikti jums geriausią aptarnavimą. Tokius Asmeninius duomenis tvarkysime taip, kaip reikalinga vykdant teisinę prievolę.

 

Jūsų Asmens duomenis taip pat galime naudoti reklamos rodymo tikslais. Mes galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis mūsų teisėto intereso pagrindu, nebent jūs atsisakote bet kokios suasmenintų pranešimų formos iš Solvidos. Tą galite padaryti bet kada. Reklamos rodymas naudojant slapukus atitinka Solvidos Slapukų politiką.

 

Kad galėtume atlikti analizę

Taip pat naudojame Asmens duomenis analizei ir tyrimams atlikti, kurie būtini mūsų teisėto intereso tikslu bei siekiant suprasti mūsų klientus bei tai, kas patinka klientams, pagerinti vartotojo patirtį, teikti jūsų poreikiams pritaikytą informaciją, turinį ir pasiūlymus, bendraisiais tyrimų ir statistikos tikslais, kaupiamųjų ataskaitų tikslais, kuriant naujus produktus bei paslaugas, stebint esamų produktų ir paslaugų rezultatus, tobulinant mūsų technologijas, kad galėtume rodyti reklamą internete.

 

Ar mano Asmens duomenys perduodami kitiems?

 

Sutartiniai duomenų tvarkytojai ir Bendri duomenų valdytojai

Mes jūsų Asmens duomenų neperduosime niekam kitam naudoti ar kitais tikslais. Tačiau mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis savo Sutartiniams duomenų tvarkytojams ir/ar Bendriems duomenų valdytojams.

Socialiniai tinklai

 

Solvidos interneto svetainės gali siūlyti jums programinius papildinius iš įvairių socialinių tinklalapių. Pasirinkus sąveikauti (užregistruojant paskyrą socialinėje žiniasklaidoje), jūsų veiksmai mūsų interneto svetainėje ar mūsų programėlėse gali būti prieinami tam socialiniam tinklalapiui, priklausomai nuo privatumo politikų, su kuriomis sutikote registruodamiesi tame tinklalapyje. Jei nenorite dalintis tokia informacija, prašome išsiregistruoti iš tokio socialinio tinklalapio.

 

Institucijos

Sulaukusi reikalavimų iš valstybinių institucijų ir, jei to reikia teisiniams procesams, tyrimams ir pan., Solvida gali perduoti Jūsų Asmens duomenis tokioms institucijoms kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

 

Su jūsų sutikimu

Papildomai prie to, kas minėta aukščiau, Solvida gali perduoti jūsų Asmens duomenis tik su išankstiniu jūsų sutikimu, nurodančiu kam (kokiai įmonei) ir kokiu tikslu mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis. Tai nėra dažna ir įprasta praktika, nepaisant to, ateityje tai gali pasitaikyti.

 

Kaip apsaugomi jūsų Asmens duomenys?

Solvida įgyvendina tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, remdamasi atliktu rizikos vertinimu, kad apsaugotų duomenis nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Be to, mes neperduosime jūsų Asmens duomenų trečiosioms šalims (ne ES šalims), išskyrus atvejus, kai užtikrinamos tinkamos apsaugos priemonės pagal taikytinus teisės aktus.

 

Kokios mano teisės?

Galite reikalauti toliau išdėstytų teisių įgyvendinimo.

 

Sutikimo atšaukimas

Galite mums parašyti el. pašto adresu [email protected] ar paskambinti telefonu +370 61733366. Šitaip galėsite atsisakyti gauti mūsų el. laiškus ir (arba) pranešimų siuntimo kitais kanalais: SMS žinučių, spausdintos reklamos.

 

Solvida įsipareigoja kaip įmanoma greičiau užfiksuoti Jūsų sutikimo atšaukimą. Dėl techninės specifikos gali būti, jog realizuojant techninį sprendimą po atsisakymo Jūs dar sulauksite el. laiškų su reklaminiais pasiūlymais ir kitu turiniu iš Solvidos (tuo atveju, kai el. laiškas jau buvo išsiųstas ar yra siuntimo etape). Iš anksto už tai atsiprašome ir prašome Jūsų supratingumo.

 

Teisė susipažinti su Asmens duomenimis, teisė į Asmens duomenų perkeliamumą, jų ištrynimas („Teisė būti pamirštam“)   ir taisymas

 

Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, taip pat teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. norėdami gauti prieigą prie visų savo Asmens duomenų, prašome susisiekti su Solvida el. paštu adresu [email protected] ir Solvida atsiųs visų Asmens duomenų, kuriuos apie Jus turime, kopiją. Tokie Asmeniniai duomenys bus pateikiami įskaitoma elektronine forma ir, Jums pageidaujant, duomenis bus galima persiųsti trečiosioms šalims.

 

Asmens duomenų tvarkymo apribojimas

Jei turite teisę apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas. Taip pat bet kada galite paprašyti pataisyti Jūsų Asmeninius duomenis ar juos ištrinti („Teisė būti pamirštam), parašę el. laišką adresu [email protected]

 

Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

Jei Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų.

 

Kiek laiko saugomi Asmens duomenys?

Jūsų Asmeninius duomenis laikysime tiek laiko, kiek to reikia pagal teisinius reikalavimus arba tol, kol turime jūsų sutikimą. Tačiau jūs galite bet kada pareikalauti prieigos prie savo Asmens duomenų arba ištrinti Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai mes turime teisinę prievolę toliau tvarkyti tokius Asmens duomenis).

 

Kur gauti išsamesnės informacijos?

Siųsti su Asmens duomenimis susijusius klausimus, užklausas, sužinoti, kaip naudotis savo teisėmis, susijusiomis su Asmens duomenimis, galite susisiekę su mumis el. paštu adresu [email protected]

 

Iškilus bet kokiems neaiškumams ar pageidaujant pateikti skundą galite kreiptis į priežiūros instituciją - Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tinklapis http://vdai.lrv.lt/  arba adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva.

 

Privatumo politikos pakeitimai

Plėtojant ir tobulinant Solvidos veiklą, Solvida turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai pranešdama šioje internetinėje svetainėje arba atsiųsti Jums atnaujintą politiką Jūsų el. paštu.

Solvida siekia laikytis su Asmens duomenimis susijusių principų ir teisės aktų. Solvida atnaujins šią Privatumo politiką užtikrinti, kad joje nėra klaidų ir būtų visa reikiama informacija apie Jūsų teises, tvarkymo veiksmus. Solvida Privatumo politiką gali pakeisti, kad atitiktų naujausiems teisiniams reikalavimams ir pasikeitimams rinkoje.