Įdomu

Dovanų apmokestinimas

Remiantis Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 nuostatomis: 
• juridinių asmenų juridiniams asmenims įteiktos dovanos, jei jos neatininka reprezentacinių sąnaudų sąvokos, nelaikomos reprezentacinėmis sąnaudomis, todėl priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.